Misją naszej firmy jest rozwój i ciągłe doskonalenie produktów i usług. Wizję tę wdrażamy w życie, biorąc czynny udział w zarządzaniu firmą. W tym celu potrzebujemy odpowiednich ludzi, którzy zasilą nasz zespół specjalistów.

Od przyszłych pracowników wymagamy: wiedzy, doświadczenia, zaangażowania w pracę, stosowania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań i metod, stałego doskonalenie procesów i siebie także.

Zainteresowanych pracą w naszej firmie prosimy o przesyłanie CV na adres email: enamor@enamor.pl.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.) informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Enamor sp. z o.o., z siedzibą przy
ul. Inżynierskiej 1, 81-512 Gdynia.

Przetwarzanie danych osobowych w Enamor sp. z o.o. odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Administrator danych udostępnia dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach ich przetwarzania, prawo do kontroli oraz prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich uzupełnienia oraz poprawiania, w oparciu o art. 32 ww. Ustawy.