Równolegle do działalności handlowej i serwisowej Enamor prowadzi szereg prac badawczo-rozwojowych, mających na celu wytworzenie i wdrożenie nowoczesnych urządzeń gwarantujących bezpieczną, ekonomiczną i ekologiczną eksploatację statków.

Wspólnie z pracownikami naukowymi Akademii Morskiej w Gdyni, firma trzykrotnie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wykonanie projektów celowych. Ponadto Enamor jest beneficjentem Programów Unijnych.

Firma z powodzeniem zrealizowała projekty dofinansowane z programu Innowacyjna Gospodarka:

  • „Nowy prototyp momentomierza- wdrożenie specjalistycznego urządzenia do produkcji”
  • „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu szansą intensywnego rozwoju firmy ENAMOR”

oraz Programów Regionalnych:

  •  „Inwestycja w wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i wprowadzenia nowych produktów i usług realizowane w Gdyni przez firmę ENAMOR”.

 obecnie firma Enamor Sp. z o.o.  realizuje projekt:

„SeaPerformer”- System zarządzania efektywnością statku jako narzędzie ograniczenia szkodliwego wpływu eksploatacji statku na środowisko naturalne”. 

Projekt jest realizowany w ramach działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, których efektem będzie opracowanie prototypu eksperckiego systemu zarządzania efektywnością statku.

FE_IR_rgb