Równolegle do działalności handlowej i serwisowej Enamor prowadzi szereg prac badawczo-rozwojowych, mających na celu wytworzenie i wdrożenie nowoczesnych urządzeń gwarantujących bezpieczną, ekonomiczną i ekologiczną eksploatację statków.

Wspólnie z pracownikami naukowymi Akademii Morskiej w Gdyni, firma trzykrotnie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wykonanie projektów celowych. Ponadto Enamor jest beneficjentem Programów Unijnych.

Firma z powodzeniem zrealizowała projekty dofinansowane z programu Innowacyjna Gospodarka:

  • „Nowy prototyp momentomierza- wdrożenie specjalistycznego urządzenia do produkcji”
  • „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu szansą intensywnego rozwoju firmy ENAMOR”

oraz Programów Regionalnych:

  •  „Inwestycja w wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i wprowadzenia nowych produktów i usług realizowane w Gdyni przez firmę ENAMOR”.

 obecnie firma Enamor Sp. z o.o.  realizuje projekty:

„SeaPerformer”- System zarządzania efektywnością statku jako narzędzie ograniczenia szkodliwego wpływu eksploatacji statku na środowisko naturalne”. 

Projekt jest realizowany w ramach działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, których efektem będzie opracowanie prototypu eksperckiego systemu zarządzania efektywnością statku.

FE_IR_rgb

 

 „AstmaMon-mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem” 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest stworzenie mobilnego systemu do monitorowania astmy.

logo_FE_Program_Regionalny_rgb

 

logo_UE_rgb

UMWP-poziom-kolor-2015