ENAMOR Sp. z o.o. jest firmą produkcyjną i handlową specjalizującą się w opracowywaniu oraz wdrażaniu rozwiązań technicznych dla klientów z branży morskiej i przemysłu obronnego.

Firma zapewnia swoim odbiorcom usługi i produkty w dziedzinie elektroniki morskiej, automatyki okrętowej, sieci informatycznych oraz systemów łączności. ENAMOR jest również dostawcą i integratorem systemów elektronicznych dla lotnictwa.

Nasza działalność obejmuje:

  • Prace badawczo-rozwojowe w zakresie gospodarki morskiej
  • Produkcję urządzeń i systemów elektroniki morskiej
  • Dostawy urządzeń i systemów elektroniki, nawigacji i automatyki okrętowej i lotniczej
  • Dostawy urządzeń i systemów specjalnych dla Marynarki Wojennej, Sił Lądowych i Straży Granicznej
  • Ekspertyzy techniczne
  • Usługi serwisowe, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne