Systemy jakości

Spełniamy wymagania ISO 9001:2008, PN-N-19001:2006 i AQAP 2110:2009 w zakresie:

  • Prace badawczo-rozwojowe
  • projektowanie
  • produkcja
  • dostawy
  • instalacja
  • serwis systemów i urzadzeń elektroniki i automatyki.

sj_05 sj_04 ISOWSK (1)AQAP

Ochrona informacji

Od 2005 roku posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia potwierdzające gotowość firmy do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, jak np.: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym.

sbp_01_minsbp_01_minsbp_01_mincert_akred_104_min

Usługi serwisowe

Na potrzeby działalności serwisowej firma dysponuje świadectwami następujących towarzystw klasyfikacyjnych: DNV, Lloyd, BV, ABS, NK, RINA, GL, PRS.

cert_min_20160128cert_prs_eng_minsv_20 sv_19 sv_18 sv_17 sv_16 sv_13 sv_11 sv_10 sv_09 sv_07 sv_01LoA Enamor ltd

Usługi specjalne

W związku z realizowanymi kontraktami, dysponujemy koncesją na obrót amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

sp_01 sp_11 sp_10 sp_09 sp_08 sp_07 sp_06 sp_05 sp_04 sp_03 sp_02