Powrót do aktualności

Unieważnienie postępowania ofertowego

Informujemy, iż w związku ze stwierdzonymi uchybieniami w procedurze realizacji zamówienia nr ENAMOR/1/06/2016, Zamawiający – Enamor Sp. z o.o. unieważnił przedmiotowe postępowanie ofertowe.