Powrót do aktualności

Informacja o wyłonieniu Wykonawcy

W nawiązaniu do zapytania ofertowego – http://enamor.pl/pl/aktualnosci/postepowanie-w-sprawie-wylonienia ,

informujemy o wyłonieniu Wykonawcy zgodnie z załącznikiem.

Załącznik 5.10.2017