Nasze rozwiązania

Enamor jest wiodącym polskim producentem zintegrowanych
rozwiązań i systemów zdalnego monitoringu jednostek.
Zobacz produkty

Na morzu

Oferujemy szeroką gamę produktów i usług dla sektora przemysłu morskiego. Dostarczane rozwiązania z dziedziny nawigacji, komunikacji oraz systemy monitorujące zużycie paliwa z powodzeniem nadzorują pracę jednostek pływających, zapewniając ich bezpieczeństwo oraz korzyści ekonomiczne.
Zobacz produkty

Na lądzie

Od ponad 25 lat zajmujemy się kompleksową dostawą systemów i podzespołów potrzebnych do ochrony osób i mienia. Do zakresu działalności firmy należy dystrybucja, uruchomienie oraz nadzór nad systemami termowizyjnymi, telekomunikacyjnymi, systemami łączności oraz nadajnikami NDB i DGPS.
Zobacz produkty

Sprawny serwis

Wykonując prace serwisowe na całym świecie, nasi pracownicy są w stanie zapewnić sprawność najważniejszych maszyn i urządzeń pokładowych. Na potrzeby działalności serwisowej dysponujemy świadectwami towarzystw klasyfikacyjnych: DNV, Lloyd, BV, ABS, NK, RINA, GL, PRS.
Zobacz ofertę

Dla wojska

Specjalizujemy się we wdrażaniu rozwiązań technicznych dla przemysłu obronnego. Dostarczamy urządzenia i systemy specjalne (w tym kryptograficzne) oraz usługi związane z bezpieczeństwem sieci informatycznych i systemów łączności. Spełniamy normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-19001:2006 oraz AQUAP 2110:2009.
Zobacz produkty

ENAMOR: Rozwiązania dla branży morskiej i przemysłu obronnego

ENAMOR jest firmą produkcyjną i handlową, specjalizującą się w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań technicznych dla klientów z branży morskiej oraz przemysłu obronnego. Zapewniamy usługi i produkty w dziedzinie elektroniki morskiej, automatyki okrętowej, sieci informatycznych oraz systemów łączności.
  Obecnie firma Enamor Sp. z o.o.  realizuje projekty:   „SeaPerformer”- System zarządzania efektywnością statku jako narzędzie ograniczenia szkodliwego wpływu eksploatacji statku na środowisko naturalne”.  Projekt jest realizowany w ramach działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, których efektem będzie opracowanie prototypu eksperckiego systemu zarządzania efektywnością statku.   FE_IR_rgb"AstmaMon-mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem" 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest stworzenie mobilnego systemu do monitorowania astmy.

logo_FE_Program_Regionalny_rgblogo_UE_rgbUMWP-poziom-kolor-2015

Aktualności