Nasze rozwiązania

Enamor jest wiodącym polskim producentem zintegrowanych
rozwiązań i systemów zdalnego monitoringu jednostek.
Zobacz produkty

Na morzu

Oferujemy szeroką gamę produktów i usług dla sektora przemysłu morskiego. Dostarczane rozwiązania z dziedziny nawigacji, komunikacji oraz systemy monitorujące zużycie paliwa z powodzeniem nadzorują pracę jednostek pływających, zapewniając ich bezpieczeństwo oraz korzyści ekonomiczne.
Zobacz produkty

Na lądzie

Od ponad 25 lat zajmujemy się kompleksową dostawą systemów i podzespołów potrzebnych do ochrony osób i mienia. Do zakresu działalności firmy należy dystrybucja, uruchomienie oraz nadzór nad systemami termowizyjnymi, telekomunikacyjnymi, systemami łączności oraz nadajnikami NDB i DGPS.
Zobacz produkty

Sprawny serwis

Wykonując prace serwisowe na całym świecie, nasi pracownicy są w stanie zapewnić sprawność najważniejszych maszyn i urządzeń pokładowych. Na potrzeby działalności serwisowej dysponujemy świadectwami towarzystw klasyfikacyjnych: DNV, Lloyd, BV, ABS, NK, RINA, GL, PRS.
Zobacz ofertę

Dla wojska

Specjalizujemy się we wdrażaniu rozwiązań technicznych dla przemysłu obronnego. Dostarczamy urządzenia i systemy specjalne (w tym kryptograficzne) oraz usługi związane z bezpieczeństwem sieci informatycznych i systemów łączności. Spełniamy normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-19001:2006 oraz AQUAP 2110:2009.
Zobacz produkty

ENAMOR: Rozwiązania dla branży morskiej i przemysłu obronnego

ENAMOR jest firmą produkcyjną i handlową, specjalizującą się w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań technicznych dla klientów z branży morskiej oraz przemysłu obronnego. Zapewniamy usługi i produkty w dziedzinie elektroniki morskiej, automatyki okrętowej, sieci informatycznych oraz systemów łączności.
Obecnie firma Enamor Sp. z o.o.  realizuje projekty:   „SeaPerformer”- System zarządzania efektywnością statku jako narzędzie ograniczenia szkodliwego wpływu eksploatacji statku na środowisko naturalne”.  Projekt jest realizowany w ramach działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, których efektem będzie opracowanie prototypu eksperckiego systemu zarządzania efektywnością statku.   FE_IR_rgb"AstmaMon-mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem" 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest stworzenie mobilnego systemu do monitorowania astmy.

"Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni" Enamor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, realizuje projekt  jako Lider we współpracy partnerskiej z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.  i Akademią Morską w Gdyni. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01 Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 01.01.01 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Opis projektu: Projekt polega na stworzeniu prototypu systemu monitorowania obciążenia nabrzeży i umocnień dna w basenach portowych, wywołanych oddziaływaniem strumieni zaśrubowych pędników i sterów strumieniowych statków. System monitorowania obciążeń będzie umożliwiał pomiar ciśnień dynamicznych, a następnie transmisję danych i alarmowanie o przekroczeniu zadanych wartości granicznych. Innowacyjność projektu polegać będzie na opracowaniu niestosowanego dotąd systemu monitorowania obciążeń umocnień dna akwenu przy nabrzeżu portowym w sposób pośredni, na podstawie pomiaru ciśnień na ściance nabrzeża dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii informatycznych, mechatroniki, hydromechaniki, praktycznej wiedzy w zakresie hydrotechniki i eksploatacji infrastruktury portowej. W ramach realizacji projektu zostaną rozwiązane i zrealizowane zadania, które umożliwią uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurencją. Zostanie opracowana architektura systemu docelowego i komercyjne rozwiązanie systemu pomiarowego, systemów IT transmisji danych i alarmowania. System zostanie przetestowany w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych w Porcie Gdynia.  Po realizacji projektu planuje się wdrożenie produktu finalnego na rynek polski i zagraniczny. Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.07.2019 r. Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie, budowa i wdrożenie na rynek systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków. Ogólna wartość projektu: 873.075,34 PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: 835.245,34 PLN Wartość dofinansowania: 561.614,2PLN

logo_FE_Program_Regionalny_rgblogo_UE_rgbUMWP-poziom-kolor-2015

Dodatkowo firma realizuje projekty w konsorcjach. W  konsorcjum z Marine Projects Ltd. Sp. z o.o.  (Liderem projektu) Polskim Rejestrem Statków S.A., Akademią Morską w Gdyni, oraz NED-Project Sp. z o.o firma realizuje projekt pt: Badania, opracowanie projektu i budowa prototypowego innowacyjnego zestawu pchanego: pchacza o napędzie hybrydowym wraz z innowacyjną łodzią towarzyszącą o zmiennym zanurzeniu z wykorzystaniem ogniw paliwowych jako źródła zasilania, innowacyjnej barki pchanej do przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych z systemem antyprzechyłowym do operacji poziomego ładowania Ro-Ro ze sterem strumieniowym (o wymiarach dostosowanych do śluzy w Przegalinie)”. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 01.01.01 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektu i konstrukcji oraz budowa prototypów zestawu pchanego o napędzie hybrydowym i łodzi towarzyszącej. Ponadto firma realizuje projekt: nr DOB/0004/RON/2015/05 o kryptonimie “BeST”. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Nr 1/N/2015 i jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ogólna wartość projektu: 7.996.600,00zł, Wartość wydatków kwalifikowanych: 7.996.600,00zł, Wartość dofinansowania: 7.495.960,00zł. images    

Aktualności